Elke zondag komen we bijeen. De ene week is de bemoedigingssamenkomst in de Rozenlaankerk en de andere week in klein verband met de huiskringen.

Samenkomen met broeders & zusters

Bemoedigingssamenkomst

Een keer in de 2 weken op zondagmiddag is de bemoedigingssamenkomst. Aanbidding van God, woordverkondiging en ontmoeting staan centraal. Voor en na de samenkomst is er koffie en mogelijkheid elkaar te ontmoeten en vragen te stellen. Kom ook!
Kom ook

Huiskring

Om de 2 weken komen we op zondag samen in klein verband voor bijbels onderwijs en gebed. De huiskring is een geloofsgemeenschap in het klein. Met een groep van circa 10-20 mensen zoeken we elkaar elke twee weken op en ook buiten die momenten zijn we op elkaar betrokken. Benieuwd naar hoe dit in de praktijk uitziet?
Ontdek meer