6 juli: studiedag met Leander Janse

Gods bedoeling met de christelijke gemeente

Ontdek meer

Een plek voor iedereen

Een thuis voor zoekers

Kom ook

Heb je het verlangen om (andere) christenen te ontmoeten? Te zoeken? Samen God te loven, samen te bidden, elkaar te bemoedigen en om te groeien in geloof?

Hart voor de Krimpenerwaard is een groeiende groep christenen op zoek naar zoekers en ontdekkers van het christelijk geloof. We zijn een plek voor kerkverlaters en een thuis voor zoekers! Iedereen is welkom!

Heb je geen christelijk achtergrond óf ben je kerkganger of kerkverlater, we zijn allen broeders en zusters van elkaar. Sluit je gerust aan bij een bemoedigings- of gebedssamenkomst of zing mee bij een openluchtsamenkomst.

Over ons

“Toen Hij de menigte zag, was Hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben”  (Matteüs 9:36 uit de Bijbel)

Ontmoet christenen en zoekers in jouw omgeving

Samen bidden

We geloven in de kracht van het gezamenlijk gebed. Elke zaterdagmorgen komen we samen in een ruime zaal aan de Stormpolderdijk 6 in Krimpen aan den IJssel om te bidden. Tweewekelijks is in Berkenwoude op de maandag een moment voor gebed. We bidden voor elkaar, de christelijke gemeentes, de jongeren, huwelijken en mensen die zoeken naar Jezus.
Bid mee

Samen komen

Elke zondag komen we bijeen. De ene week is de bemoedigingssamenkomst in de Rozenlaankerk en de andere week in klein verband met de huiskringen. Tijdens de samenkomsten staan aanbidding van God, woordverkondiging en ontmoeting centraal. Voor en na de samenkomst is er koffie en mogelijkheid elkaar te ontmoeten en vragen te stellen. Kom ook!
Ontmoet ons

Samen groeien

Het is fijn om met elkaar de bijbel te onderzoeken en erover te hebben hoe je als christen verder kunt groeien. Elke periode draait een bijbelcursus. in 2024 draait jaarrond een bijbels programma. Om de 2 weken is op zondagavond een lezing over een bepaald thema (hemel en hel, LHBTI, huwelijk, Israël, etc.). Je bent van harte welkom! Aanmelden is niet nodig.
Groei mee

Meer?

In jouw mailbox!

Blijf op de hoogte van de activiteiten van Hart voor de Krimpenerwaard. Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de aankomende jongerenavonden, jongerenweekenden, thema-avonden, openluchtsamenkomsten en meer.
Inschrijven