Hart voor de Krimpenerwaard is een geloofsgemeenschap. We verlangen naar een “kom en zie” (Johannes 1:47) gemeenschap. Waar de cultuur van het genadevolle evangelie aantrekkingskracht heeft midden in een cultuurloze en individualistische wereld.

Als gemeenschap weerspiegelen we de verschillende dorpsculturen van onze polder. We trekken samen op en leren van elkaar. We zijn geroepen om uit te gaan en de Krimpenerwaard te bereiken met het evangelie. We geloven erin om lokaal aanwezig te zijn in dorpen, kernen en wijken. We zijn bereid om te vermenigvuldigen om deze missie inhoud te geven.

Ontmoeten

In een maatschappij waarin het merendeel van de mensen seculier is of een andere religie aanhangt, en de groep kerkverlaters en zoekers groeiend is, is de roep om ontmoeting tussen christenen groot. Gelukkig heeft God bijna overal christenen neergezet, ook in de Krimpenerwaard. Hart voor de Krimpenerwaard faciliteert en organiseert ontmoetingsplekken zodat “dakloze” christenen en zoekers elkaar ontmoeten op samenkomsten.

Bemoedigen

Bemoediging onder christenen en zoekers is nodig. Zoals Paulus dat verwoordde: ‘om door elkaar bemoedigd te worden: ik door uw geloof, en u door het mijne’ (Romeinen 1:12). Bemoedigd worden betekent gezien worden in je zwakheid, frustratie, twijfel, en dat we daarin niet worden afgewezen maar juist meer naar Jezus verlangen. Bemoediging staat daarom centraal bij Hart voor de Krimpenerwaard. Er is veel ruimte voor persoonlijke verhalen en bidden we met en voor elkaar in de samenkomsten.

Groeien

Een christen leeft niet voor zichzelf maar voor Jezus Christus. De Bijbel spreekt over het “afleggen” van het oude ik en het “aandoen” van de nieuwe mens. Dat betekent leven naar het evenbeeld van God waarin liefde en vergeving centraal staan. Dat is niet makkelijk. De apostel Paulus weet dat als geen ander (Galaten 5:16-26). Als christenen kunnen we samen veel van elkaar leren door middel van Gods Woord. Door ontmoeting en bemoediging stimuleren we mede-christenen bezig te zijn in Gods Woord en in contact met God te zijn.