Hart voor de Krimpenerwaard is een groeiende groep christenen met verschillende (christelijke) achtergronden. We hebben het verlangen om op te trekken met christenen die geen lid zijn van een christelijke gemeente en zoekers.

Met een fantastisch team van ondertussen meer dan 25 vrijwilligers bieden we plekken van ontmoeting, bemoediging en geestelijke groei. Met samenkomsten, thema-avonden en cursussen komen mensen in de Krimpenerwaard samen rondom het Woord van God.

Het ontstaan

Van openlucht samenkomsten

tot (t)huisgemeenten

Hart voor de Krimpenerwaard is ontstaan in 2020 met het verlangen om zoekers en ontdekkers van het christelijk geloof samen te brengen. We zijn gestart met openlucht- en gebedssamenkomsten. Uiteindelijk doorgegroeid naar huisgemeenten. 

Wie zijn wij

Onze missie