Het is fijn om met elkaar de bijbel te onderzoeken en erover te hebben hoe je als christen verder kunt groeien. Met regelmaat bieden we diverse bijbelcursussen aan.

Onderzoeken, doorgronden & groeien

Samen groeien

Het is een opgave om te leven met Jezus in een wereld die volledig los van God is. Daarom hebben jongeren aan de hand van vragen die zij hebben een jaarrond programma ontwikkeld om meer onderwijs te krijgen in Bijbelse principes, zoals hemel en hel en LHBTI. Iedereen is welkom!
Groei mee

Samen zorgen

Nederland is een dichtbevolkt land, maar toch is de eenzaamheid groot. In 2022 gaf bijna de helft van de volwassen bevolking (18 jaar en ouder) aan eenzaam te zijn. Daarom organiseren we aantal keer in het jaar gezamenlijke maaltijden voor mensen die vaak alleen zijn. Benieuwd?
Kom ook

Samen nadenken

Is er meer? Wie is Jezus? Ontdek het christelijk geloof en verdiep je erin met de Alpha-cursus. Je maakt op een laagdrempelige manier kennis met de bijbel. Elke bijeenkomst bestaat uit drie onderdelen: eten, ontmoeten, ontdekken. Wil jij graag ook meer weten over God?
Ontdek meer