Samenkomen

In het klein is fijn

Om de 2 weken komen we op zondag samen in klein verband voor bijbels onderwijs en gebed. De huiskring is een geloofsgemeenschap in het klein. Met een groep van circa 10-20 mensen zoeken we elkaar elke twee weken op en ook buiten die momenten zijn we op elkaar betrokken.
Check agenda
Image
“Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijden zich aan het gebed." Handelingen 2: 42-47

Vitaal & Veelkleurig

De bemoedigingsamenkomst is een plek van ontmoeting, bemoediging en groei. Op een organische manier zijn mensen van hieruit huisgroepen gestart. Dit zijn kleine vertrouwde groepen die samenkomen voor Gods Woord, gebed en aanbidding. Door het missionaire karakter van de huiskringen is dit een toegankelijke plek voor zoekers om vragen te stellen.
Image
“Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijden zich aan het gebed." Handelingen 2: 42-47

Bijbels recept van dit concept

De huisgemeente wordt soms als een nieuw fenomeen gezien. De huisgemeente zien we voor het eerst in het Nieuwe Testament, sinds de Pinksterdag in Handelingen 2:42-47. De bijbel reikt allerlei voorbeelden aan waaronder Lydia's huis (Handelingen 16:40) en Nymfa's huis in Laodicea (Kolossenzen 4:15).

Gevolgen van een gezonde gemeente

De brieven van Paulus leren ons enorm veel over gemeente zijn. Het doel van een gemeente is in de eerste plaats het verheerlijken van God. Ten tweede om elkaar te bemoedigen en onderwijzen in het geloof, om van daaruit te groeien en Zijn gemeente uit te breiden. Het stichten van nieuwe gemeenten, ook in de vorm van huisgroepen, is daarom onlosmakelijk verbonden met het gemeente zijn. Het is immers een vanzelfsprekend gevolg van een gezonde gemeente.

Mailing ontvangen?

Op de hoogte blijven van de activiteiten van Hart voor de Krimpenerwaard? Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf direct op de hoogte!