Tussen koetjes & kalfjes

Niet over koetjes en kalfjes

Met elkaar zingen over Gods grootheid, luisteren naar een inspirerend verhaal en met elkaar bidden onder de open hemel. We zingen liederen en psalmen uit verschillende tradities en achtergronden, onder begeleiding van zang en verschillende instrumenten. Iedereen is welkom. Blijft de hoogte van nieuwe data en locaties via openluchtWhatsappgroep.
Kom ook
Met elkaar zingen over Gods grootheid, luisteren naar een inspirerend verhaal en met elkaar bidden onder de open hemel. We zingen liederen en psalmen uit verschillende tradities en achtergronden, onder begeleiding van zang en verschillende instrumenten. Neem iemand mee en kom ook meezingen en bidden!
Blijf op de hoogte
"en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Heere en loof Hem in uw hart," - Efeze 5:19