Hart voor de Krimpenerwaard is een groeiende groep christenen met verschillende (christelijke) achtergronden. We hebben het verlangen om op te trekken met christenen die geen lid zijn van een christelijke gemeente en zoekers.

Eenheid in hoofdzaken, vrijheid in bijzaken en liefde in alle zaken