Hart voor de Krimpenerwaard is een groeiende groep christenen met verschillende (christelijke) achtergronden. We hebben het verlangen om op te trekken met christenen die geen lid zijn van een christelijke gemeente en zoekers.

Eenheid in hoofdzaken, vrijheid in bijzaken en liefde in alle zaken

Ontmoeten

In een maatschappij waarin het merendeel van de mensen seculier is of een andere religie aanhangt, en de groep kerkverlaters en zoekers groeiend is, is de roep om ontmoeting tussen christenen groot. Gelukkig heeft God bijna overal christenen neergezet, ook in de Krimpenerwaard. Hart voor de Krimpenerwaard faciliteert en organiseert ontmoetingsplekken zodat “dakloze” christenen en zoekers elkaar ontmoeten op samenkomsten.

Bemoedigen

Bemoediging onder christenen en zoekers is nodig. Zoals Paulus dat verwoordde: ‘om door elkaar bemoedigd te worden: ik door uw geloof, en u door het mijne’ (Romeinen 1:12). Bemoedigd worden betekent gezien worden in je zwakheid, frustratie, twijfel, en dat we daarin niet worden afgewezen maar juist meer naar Jezus verlangen. Bemoediging staat daarom centraal bij Hart voor de Krimpenerwaard. Er is veel ruimte voor persoonlijke verhalen en bidden we met en voor elkaar in de samenkomsten.

Groeien

Een christen leeft niet voor zichzelf maar voor Jezus Christus. De Bijbel spreekt over het “afleggen” van het oude ik en het “aandoen” van de nieuwe mens. Dat betekent leven naar het evenbeeld van God waarin liefde en vergeving centraal staan. Dat is niet makkelijk. De apostel Paulus weet dat als geen ander (Galaten 5:16-26). Als christenen kunnen we samen veel van elkaar leren door middel van Gods Woord. Door ontmoeting en bemoediging stimuleren we mede-christenen bezig te zijn in Gods Woord en in contact met God te zijn.

Waarden

1
MISSIONAIR
We willen primair groeien door externe groei van mensen die nog niet binnen zijn gekomen in het Koninkrijk van God.
2
INTERCULTUREEL
We staan open voor de veelkleurigheid van onze gemeente. Iedereen is welkom.
3
DISCIPELSCHAP
Ons belangrijkste doel is mensen helpen Jezus te volgen op alle terreinen van hun leven door met Hem en elkaar verbonden te leven.
4
VERMENIGVULDIGBAAR
We zoeken voortdurend naar wegen om discipelen, communities, leiders en kerken op een gezonde manier te vermenigvuldigen.
5
EVANGELIE CENTRAAL
We willen in alles dat wat God voor, in en door ons doet centraal stellen. Het gaat niet om onze menselijk ‘doen’. We leven en rusten in het ‘gedaan’ van Jezus, waar vandaan we zelf door zijn Geest geïnspireerd worden het goede te doen. We leven in de vrijheid van het Evangelie.
De Zwaan Kerkweg 2 Inloop 19:30