Geestelijke Groei Krimpenerwaard

Hart voor de Krimpenerwaard biedt in 2022 de cursus “Geestelijke Groei” aan. Een methode om samen in de bijbel op zoek te gaan naar diverse thema’s van het Christelijk Geloof. De cursus wordt gegeven aan de hand van een een thematisch opgesteld werkboek. Onderaan deze webpagina vindt u de lijst met thema’s die uitgewerkt gaan worden. 15 februari vindt de eerste avond plaats in Berkenwoude.

Programma

De avonden beginnen om 20.00u en bestaan uit:
Met elkaar zingen -bijbel lezen – toespraak van een kundige spreker op desbetreffende onderwerp – koffiepauze en bespreking in groepjes. Naar aanleiding van deze avonden kunt zich thuis aan de hand van het werkboek voorbereiden op de volgende bijeenkomst. Iedereen is van harte welkom op deze avonden.

Locatie

Westeinde 40b, 2825 AL, Berkenwoude

inhoud materialen

De schrijvers van het boek Geestelijke groei willen graag jonge christenen stimuleren om zich uit te strekken naar discipelschap en geestelijke groei. We zien vanaf 2005 dat veel jongeren en ouderen in de Bible-belt van Nederland een hartelijk verlangen hebben naar de verdieping van hun geestelijk leven. De Heere Jezus Zelf heeft ons opgeroepen in de Bijbel om discipelen van Hem te worden en geen bekeerlingen. God heeft het verlangen voor ieder van Zijn kinderen dat zij tot volle wasdom komen door geestelijke groei en het doel verwezenlijken waarvoor Hij hen geroepen heeft. Het blijkt dat velen worstelen met de vraag: “maar hoe groei ik geestelijk?” Om dit doel te bereiken is (praktisch) onderwijs en toerusting essentieel. Alleen als toegewijde discipelen kunnen de gelovigen veel vrucht dragen en de Vader verheerlijken. Dan worden zij vruchtbaar voor hun omgeving!

Om deze reden is er een eenvoudig en diepgaand studieboek geschreven met 23 basislessen Geestelijke Groei. Het boek bevat 320 pagina’s op A4 formaat. Februari 2015 is de 5e druk verschenen. De inhoud is hetzelfde gebleven, maar er zijn wel 60 extra pagina’s bijgekomen. Per les zijn er vooral extra boxen toegevoegd. De lessen zijn zowel voor personen met een praktisch als meer theoretische aanleg goed te volgen!

Data

De eerste avond vindt plaats op 15 februari 2022. De daarop volgende avonden zijn:
(Als je de eerste avond gemist hebt ben je van harte welkom op een andere avond)

29 maart
12 april
26 april
10 mei
verdere data volgen…

Aanmelden

We nodigen je van harte uit je aan te melden voor de 1e of andere avonden. Doe dit via onderstaande knop of stuur een mail voor meer informatie naar: geestelijkegroei@hartvoordekrimpenerwaard.nl